podesłał WANIA,
złapane w Krakowie

+ lepsze: K7 VSA7, K9 KINGA, T0 UGH